Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik przesyłający przepis za pomocą formularza dostępnego na stronie www.najlepszapolskawolowina.pl lub za pomoca poczty elektornicznej na adres administratora wyżej wymienionego serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

  • prezentacji przesłanego przepisu na stronie internetowej www.najlepszapolskawolowina.pl wraz z moimi danymi oraz zdjęciem (jeżeli zostało przesłane)

przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, NIP: 527-20-04-291

w celu promocji polskiego mięsa wołowego, własnej twórczości kulinarnej oraz serwisu www.najlepszapolskawolowina.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody oznacza równocześnie usunięcie przesłanego przepisu ze strony www.najlepszapolskawolowina.pl